Nieuws  

De ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben vandaag de Commissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer geïnstalleerd. De commissie, onder voorzitterschap van mw. mr. A.H. Brouwer-Korf, onderzoekt onder meer wat het kabinet kan doen om te maken dat hulpverleners, preventiemedewerkers en criminaliteitsbestrijders noodzakelijke gegevens vlot en verantwoord kunnen uitwisselen.

Verder kijkt de commissie naar de verhouding tussen criminaliteitsbestrijding en de waarborgen voor de omgang met persoonsgegevens. Ook heeft de commissie tot taak het kabinet te adviseren in hoeverre de technische mogelijkheden worden benut om burgers te informeren over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. De commisie is gevraagd voor 1 november van dit jaar een advies uit te brengen aan het kabinet.

De leden van de commissie zijn:

mw. mr. A.H. Brouwer-Korf (voorzitter)
mevrouw prof. mr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht RUL
de heer mr. L.K. Geluk, wethouder van Rotterdam
de heer mr. S. Harchaoui, voorzitter Raad van Bestuur Forum
de heer dr. E.P. De Jong, voorzitter Raad van Advies SVB oud-president-directeur GAK
de heer mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, hoofdofficier Landelijk Parket openbaar ministerie
mevrouw prof. mr. J.E.J. Prins, hoogleraar recht en informatisering Tilburg, lid WRR
mevrouw mr. E.H. Swaab, adviseur Boekel De Nerée
mevrouw J.G. Stam,  oud-voorzitter College van Bestuur Politieacademie

bron: MInisterie van Binnenlandse zaken

Plaats op:
Datum: 18 januari 2008
Gerelateerde artikelen  
07-12-2007 Nieuws Kabinet stelt commissie 'Veiligheid en persoonlijke levenssfeer' in
22-01-2009 Nieuws Overheid moet balans tussen veiligheid en privacy verbeteren
09-07-2019 Nieuws Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregioÔÇÖs ingesteld
07-08-2008 Nieuws Nieuwe plaatsvervangend NCTb
10-07-2009 Nieuws Kabinet evalueert antiterrorismebeleid
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
´┐Ż 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,76 seconden.