Laatste nieuws
 
 
  Agenda  
21 sep 2017
 

Expertsessie over (het voorkomen van) issues rond datalekken en meldplicht rond digitale (persoons)gegevens.

Op 1 januari 2016 is de langverwachte wet ‘meldplicht datalekken’ ingegaan. Op basis daarvan geldt dat het niet tijdig melden van een datalek een geldboete kan opleveren van € 450.000,= en op grond van de Europese Privacyverordening zou dit zelfs een geldboete kunnen opleveren van 2% van de wereldwijze jaaromzet. In het Nederlandse wetsvoorstel wordt een meldplicht voorgesteld in het geval zich een ‘datalek’ heeft voorgedaan. Vanwege privacyoverwegingen moeten betrokken personen in zo’n geval snel worden ingelicht.
 
Dit betekent dat organisaties worden verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden aan de betrokken personen en aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Als u als verantwoordelijke de opslag en het beheer van uw data heeft uitbesteed aan een aanbieder van clouddiensten, bent u voor het kunnen melden van een datalek afhankelijk van de input van uw cloudleverancier (bewerker).

Na deze expertsessie heeft u kennis van de wet meldplicht datalekken en kunt u deze wet toepassen binnen uw organisatie.
 
De Expertsessies zijn bedoeld voor ICT'ers, Informatiemanagers, Informatieadviseurs die zich bezig (gaan) houden met de compliance en governance van de digitale informatie van hun organisatie.
 
Aan de orde komen o.a.:
Gevolgen van nieuwe wetgeving
Verplichtingen rond datalekken
Wpb en de meldplicht
Verantwoordelijkheden / verantwoordelijken
Bewerker en subbewerker
Beveiliging
Juridische instrumenten om schade te voorkomen
 
Uw docenten zijn mr. dr. Mirjam Elferink en Martijn Kortier (Elferink & Kortier Advocaten)
 
Met een serie van 4 Expertsessies over de ‘Juridische aspecten van de digitale informatievoorziening’ geven Elferink & Kortier Advocaten en GO opleidingen u de juiste kennis en inzichten om op verantwoorde wijze met digitale informatie om te gaan.

Duur: 1 dagdeel
Lestijden: 09:30 - 12:30 uur
Kosten: € 425,00 (incl. 0% BTW en cursusmateriaal)
Startdatum: 21 september 2017

Inschrijven

 

Locatie Utrecht
   
Datum: 21 september 2017
Gerelateerde artikelen  
21-09-2017 Agenda Data Privacy Congres
29-07-2017 Agenda Cyber Security Week
25-09-2017 Agenda Cyber Security Week
26-09-2017 Agenda Cyber Security Week
27-09-2017 Agenda Cyber Security Week

 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2017 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,09 seconden.