Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  

- en de potentiële invloed op 2019

Ondanks dat Axis een bedrijf is dat altijd vooruit wil kijken, is het soms zinvol om even stil te staan en te reflecteren op het recente verleden. Zo tegen het einde van 2018, is dan ook een goed moment om terug te kijken op enkele van de belangrijkste activiteiten en trends die de beveiligingsindustrie het afgelopen jaar hebben gevormd en waarvan wij denken dat ze van invloed zijn op 2019 en daarna.

Een sector die ontwikkelt en consolideert
In de beveiligingssector blijft het tempo waarin veranderingen elkaar opvolgen toenemen. Axis werd pas halverwege de jaren tachtig opgericht en ontwikkelde twintig jaar geleden de eerste netwerkcamera ter wereld. In de twee decennia die volgden, evolueerde de industrie van volledig analoog naar bijna uitsluitend digitaal. De kwaliteit van camera’s is exponentieel gegroeid en verder vooruitkijkend, maken de mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie en ‘machine learning’ de weg vrij voor innovaties die voorheen ondenkbaar waren. Een dergelijke mate van verandering verplicht de gevestigde marktspelers er dan ook toe om bij te blijven. Velen proberen hun productportfolio of internationale voetafdruk te vergroten door middel van acquisities.

Een voorbeeld was Motorola’s aankoop van Avigilon begin dit jaar, waarbij eerstgenoemde videobewaking toevoegde aan zijn traditionele aanbod van communicatietechnologieën voor de publieke sector. Meer recent heeft UTC, bekend als fabrikant van HVAC- en koelsystemen, een overname van S2 Security voltooid.

In 2019 zie ik de consolidatie van de markt zeker niet vertragen. Enerzijds omdat meer bedrijven erkennen dat een breder portfolio van producten en diensten de weg naar groei is, anderzijds omdat acquisitie een snellere manier kan zijn om te innoveren dan interne ontwikkeling, mits de uitdagingen van het samenvoegen van twee bedrijven met verschillende systemen en culturen snel kunnen worden overwonnen.

Hoewel fusies en overnames organisaties op korte termijn kunnen helpen hun portfolio uit te breiden, kan het samenvoegen van deze afzonderlijke producten tot één samenhangende, uniforme oplossing een extra uitdaging vormen. De buitengewone groei in consumententechnologie in de afgelopen twee decennia heeft een impact gehad op de verwachtingen van bedrijfstechnologie. Gebruiksgemak en beheer zijn essentieel: want waarom zou iemand verwachten dat een beveiligingsoplossing minder gemakkelijk te gebruiken is dan hun eigen mobiele telefoon? Van systeemspecificatie tot installatie en van gebruik tot beheer, we zien een toenemende vraag naar goed ontwerp en intuïtieve interfaces.

Privacy: uitholling en bescherming
Het is onmogelijk om de toenemende aandacht voor privacy in de afgelopen 12 maanden te negeren, vooral met betrekking tot persoonsgegevens. Wat ook opviel was hoe de culturele en geografische verschillen in stellingnames en aanpak werden belicht, zowel positief als negatief.

Europa is waarschijnlijk ‘s werelds meest gevoelige regio als het gaat om de bezorgdheid over persoonsgegevens. Het is dan ook niet verrassend dat het Europees Parlement met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de strengste regelgeving ter wereld heeft opgesteld, die bepaalt hoe persoonsgegevens kunnen worden verzameld, verwerkt, opgeslagen, gedeeld en gebruikt. Ieder bedrijf in de beveiligingssector met persoonlijke gegevens van EU-burgers in zijn bezit, moet zich natuurlijk aan de AVG houden. Maar voor degenen die videobewaking gebruiken, heeft de verordening meer specifieke gevolgen (zoals te lezen in onze whitepaper).

Buiten Europa is de houding anders. In bijvoorbeeld de VS lijkt, in vergelijking met Europa, een grotere bezorgdheid te bestaan over cybersecurity dan over privacy. Amerikaanse burgers lijken eerder bereid hun persoonsgegevens te delen (zolang ze er zeker van zijn dat bedrijven deze gegevens beveiligen tegen cybercriminelen) en overheidsinstanties toegang te geven tot hun data. Een door de overheid gesponsord bewakingsprogramma zoals PRISM – waarmee de Amerikaanse geheime dienst na toestemming van de rechter toegang heeft tot persoonlijke, online gegevens van internetbedrijven – zou indien in Europa geïmplementeerd waarschijnlijk veel opschudding hebben veroorzaakt.

In veel opzichten wijzen de verschillende benaderingen simpelweg op verschillende prioriteiten: in de VS wordt prioriteit gegeven aan de bescherming van eigen land, terwijl in Europa bescherming van het individu voorop staat. En in andere regio’s en landen – van Canada tot China en van Brazilië tot Rusland – zijn weer verschillende opvattingen, activiteiten en wetten. Meer dan ooit is een specifieke benadering noodzakelijk: op dit gebied wordt de wereld eigenlijk meer regionaal dan mondiaal.

Cybersecurity: groeiende kwetsbaarheden
Helaas blijft cybersecurity een groot probleem waarover altijd zal worden gesproken. Wired UK houdt bij hoeveel grote beveiligingsinbreuken er jaarlijks plaatsvinden en het is verontrustend om te lezen, realiserend dat dit alleen de meest opvallende, openbare datalekken zijn. Het is een feit dat ongelofelijk goed gefinancierde, bekwame en georganiseerde cybercriminelen innoveren in een tempo dat moeilijk bij te houden is. Bovendien is er steeds meer bewijs dat overheden geavanceerde cyberaanvallen uitvoeren tegen andere landen, commerciële en publieke organisaties en kritieke infrastructuur.

Naarmate apparaten steeds meer verbonden raken, nemen ook de potentiële eindpunten toe vanuit waar een cybercrimineel toegang kan krijgen tot de systemen en gegevens van een organisatie. Zonder effectieve cybersecurity-maatregelen kan elk aangesloten apparaat een kwetsbaarheid zijn: een printer, slimme woontoepassingen of een netwerkcamera. En met verontrustend bewijs dat producten in sommige landen in de productiefase zijn gecompromitteerd, is het essentieel dat u volledig vertrouwen heeft in de herkomst van producten die u op uw eigen systemen aansluit.

Ethische implicaties
Het lijkt er sterk op dat we steeds meer op weg zijn naar een wereld waarin door de overheid gefinancierde surveillance op andere landen en regio’s wordt uitgeprobeerd (en toegepast). Het is een groeiend probleem, een probleem dat hoog op de agenda van ieder bedrijf moet staan, vooral in de beveiligingssector (en natuurlijk van elke organisatie die oplossingen van deze bedrijven koopt). Iedere organisatie moet zich duidelijk uitspreken over hoe zij wenst dat haar producten gebruikt worden (zowel technisch als ethisch) en samenwerken met partners en marketing om deze boodschap over te brengen. In sommige gevallen heeft dit, als u er niet zeker van kunt zijn dat het gebruik binnen de voor u gestelde ethische grenzen valt, ook invloed op beslissingen aan wie u wel en (nog lastiger) geen producten verkoopt.

Technologie heeft de samenleving enorme voordelen gebracht en zal dit blijven doen. Zeker, hier bij Axis geloven we nog steeds fundamenteel in onze visie dat een slimmere en veiligere wereld zal worden bereikt door middel van meer geavanceerde technologie. Maar bij meer innovatie en vooruitgang – met name op het gebied van kunstmatige intelligentie en ‘machine learning’ – zullen de ethische vraagstukken aanzienlijk toenemen. Alleen iets doen omdat we het kúnnen, betekent niet altijd dat we het ook zouden móeten doen. Maar heeft elke organisatie de essentiële controlemomenten ingevoerd om ervoor te zorgen dat deze vragen worden gesteld en beantwoord? Hoewel dit grotendeels een interne kwestie is, is het ondersteunen van initiatieven zoals de ‘Copenhagen Letter’ een belangrijke publieke toezegging.

Uiteindelijk is het een kwestie van vertrouwen
Vertrouwen is altijd een cruciaal aspect van een zakelijke relatie geweest, met van oudsher tastbare elementen: is geleverd wat is beloofd, tegen de gestelde deadline en de afgesproken prijs? Vandaag en zeker in het afgelopen jaar zien we deze vertrouwenselementen vaker naar de voorgrond komen. Vertrouw ik deze organisatie met mijn persoonsgegevens? Delen we dezelfde waarden? Ondersteun ik bedrijven of landen die op een eerlijke fatsoenlijke manier handelen?

Vertrouwen in het bedrijfsleven wordt in toenemende mate gezien als een aanwinst, met echte waarde. In gevallen waarin vertrouwen is geschonden, heeft dit overduidelijk een schadelijk effect op de waarde en prestaties van een organisatie.

Hoewel de zaken doorgaan, is de jaarwisseling altijd een goed moment voor reflectie en planning. In 2019 zullen we ongetwijfeld met nieuwe en onvoorziene uitdagingen te maken krijgen, maar ik ben optimistisch en heb er vertrouwen in dat de overgrote meerderheid van mensen, organisaties en overheden onze mening deelt, namelijk dat we van de wereld een slimmere en veiligere plek voor iedereen kunnen maken.

Door Ray Mauritsson, CEO Axis Communications

Plaats op:
Datum: 17 december 2018
Bron: Axis Communications B.V.
Gerelateerde artikelen  
16-01-2019 Achtergrondartikelen Deze 6 technologietrends zijn van invloed op 2019
19-12-2018 Nieuws Digitalisering leidt tot nieuwe trends in videobewaking
26-06-2019 Achtergrondartikelen Waarom staan organisaties stil op het gebied van cybersecurity?
09-04-2019 Achtergrondartikelen Ontdek welke duurzame vooruitgang Axis heeft geboekt
04-12-2018 Nieuws 7 trends die transformatie van zakelijke IT-omgevingen stimuleren
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,42 seconden.