Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  
 

 
VASCO’S eSignLive ‘toonaangevend’ volgens
e-signing onderzoek Forrester Research


Elektronische ondertekening van documenten is niet nieuw: het bestaat al een aantal jaar. Recentelijk is deze technologie echter in een stroomversnelling gekomen. Forrester Research heeft onder leiding van Vice President & Principal Analist Craig le Clair een aantal e-signing oplossingen op een rij gezet en mede aan de hand van daarbij horende relevante klanten een inventarisatie van de markt gedaan. Daaruit blijkt dat eSignLive van VASCO zich - naast Adobe Sign en DocuSign - uitstekend manifesteert in met name de markt voor financiële dienstverlening. Vooral de aansprekende klantcases van eSignLive maken indruk ten opzichte van de concurrentie, volgens Forrester. ‘Implementatie- en gebruiksgemak gekoppeld aan klantacceptatie maken eSignLive een sterke (toonaangevende) oplossing’, aldus het rapport ‘The State Of E-Signature Implementation: Twenty-Five E-Signature Use Cases Show Adoption Trends’.

Elektronische ondertekening van documenten bestaat al geruime tijd. Er is echter een aantal ontwikkelingen aan te wijzen waardoor deze technologie nu ineens een sterke opmars doormaakt. Als eerste stimulerende factor geldt volgens Forrester dat elektronische ondertekening van belangrijke documenten de weg opent naar volledig digitaal werken. Het is één van de laatste stappen naar een volledig digitale afhandeling van belangrijke bedrijfsprocessen, zoals die in de financiële dienstverlening veel voorkomen. Het is dus een belangrijke fase in de hele digital transition waar veel bedrijven nu aan werken.

Een tweede aanjager is het gebruik van Software as a Service (SaaS), platforms die implementatie van e-signing een stuk eenvoudiger, veilig, sneller en betaalbaarder maken. Daarmee wordt dan uiteraard tegelijkertijd de Return on Investment (ROI)sterk verbeterd.

Als derde belangrijke aanjager van het gebruik van elektronische ondertekening van documenten is de groei van mobiele (transactionele) toepassingen voor gebruikers in de financiële dienstverlening. Toenemend gebruik van tablets en smartphones in het dagelijks leven van de consumenten hebben de interesse bij bedrijven naar bedrijfsmatige toepassingen aangewakkerd. Het feit dat steeds meer mensen mobiel werken en daarvoor smartphones en tablets gebruiken, opent de markt voor toepassingen die dergelijke, qua beveiliging gevoelige transacties betrouwbaar en effectief met e-signing afhandelen. Die ontwikkeling legt bovendien direct de markt voor bredere toepassing van de technologie open. Het hoeft niet meer per se om een transactie te gaan, maar kan net zo zeer over contracten, overeenkomsten. HR-documenten of belangrijke beleidsstukken gaan die betrouwbaar, veilig en efficiënt elektronisch kunnen worden ondertekend. Daarmee worden belangrijke bedrijfsprocessen letterlijk losgemaakt van het ‘nat ondertekenen op papier’. Wat dan vervolgens weer moet worden gedigitaliseerd en opgeslagen.

Toch nog uitdagingen
Zoals al gemeld zijn SaaS-oplossingen een belangrijke aanjager voor het vergroten van de adoptie van e-signing in de markt. Vooral de markt voor financiële dienstverlening staat vooraan als het gaat om de introductie en uitrol van deze technologie. Dat zorgt weliswaar voor een groeiende acceptatie, maar betekent niet dat er geen uitdagingen meer te overwinnen zijn. De belangrijkste inspanningen worden gevraagd op het gebied van integratie met bestaande kernsystemen, het oplossen van browser incompatibiliteit, het feit dat er meerdere e-signing oplossingen mogelijk zijn en bijvoorbeeld de integratie met het primaire banksysteem. Die factoren bezorgen organisaties soms behoorlijke hoofdbrekens, constateert Forrester.

Klantbeleving stimuleert adoptie e-signing
Ook al gaat de implementatie een stuk sneller en eenvoudiger dan voorheen, het kost een grote organisatie toch nog wel geruime tijd (circa negen maanden) om de zaak volledig operationeel te krijgen. Voor een kleine organisatie blijft die tijd beperkt tot ongeveer tweeëneenhalve maand. Dat heeft te maken met het feit dat het in de praktijk om veel meer gaat dan om ‘slechts’ ergens een elektronische handtekening onder plaatsen. Het gaat over de volledige end-to-end digitale afhandeling van processen. Niettemin vindt het overgrote deel van de markt de klantbeleving (gebruiksgemak, betrouwbaarheid en snelheid) zó belangrijk, dat ze er niet tegenop ziet het traject met e-signing in te gaan.

Sterker nog: ‘Het geeft het verkeerde signaal af als je als dienstverlener – bijvoorbeeld als hotel of uitzendorganisatie - de ondertekening van belangrijke documenten nog op papier moet doen, terwijl soms veel andere processen wel al zijn gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Elektronische ondertekening levert productiviteitsverbetering, is minder tot niet foutgevoelig en kost aanzienlijk minder tijd. En last but not least, het is een stuk klantvriendelijker. Dat is wat de klant wil, nee eist. Die klantbeleving heeft bovendien de afgelopen periode een belangrijke boost gekregen doordat gebruik van mobiele applicaties steeds gewoner wordt’, aldus het rapport. Dat betekent dat voor de upgrading van bedrijfsprocessen naar de standaarden en wensen van morgen e-signing als onontbeerlijk wordt gezien door het overgrote deel van de bedrijven en organisaties. Vooral aanbieders in de markt voor financiële dienstverlening staan het meest open voor toepassingen van elektronische ondertekening, zo blijkt ook uit de meest aansprekende klantcases in het onderzoek.

Onderzoek naar status e-signing
Om te bepalen wat nu in een aantal marktsegmenten in de praktijk de status is van elektronische ondertekening heeft Forrester Research een aantal oplossingen in de praktijk onderzocht. Die oplossingen kwamen van een tiental uiteenlopende aanbieders. Er is bij het onderzoek niet alleen uitgegaan van het product/service op zich, maar ook van de beleving van de klantorganisatie in het gebruik/de afname ervan. Een aantal oplossingen kon (nog) geen klantcase laten zien en daarbij is het onderzoek ‘blind’ gedaan. In totaal zijn aan de hand van 21 klantervaringen alle oplossingen nader onderzocht op soort toepassing (en daarmee dus functionaliteit), implementatiesnelheid, het type klantorganisatie, het type authenticatie, de bedrijfsresultaten en de ‘lessons learned’.

eSignLive toonaangevend in de markt
In het Forrester-onderzoek (zie voor het volledige onderzoek ……) kan VASCO’s eSignLive in de markt voor financiële dienstverlening (maar ook in die niet-financiële markten) met een aantal indrukwekkende klantcases aantonen, dat ze tot de toonaangevende aanbieders hoort. eSignLive heeft in het rapport de meest aansprekende klantreferenties in zowel grootte als relevantie voor de klantorganisatie, waar concurrenten DocuSign (geen klantcases) en Adobe Sign (twee kleinere klantcases) wat achterblijven. Bovendien zijn de klanten van eSignLive maar wat graag bereid hun positieve ervaringen te delen, aldus Forrester. Daarmee geeft VASCO aan haar leidende positie in de markt voor financiële dienstverleners, naast DocuSign en Adobe Sign, meer dan terecht te claimen. Gebruiksgemak en eenvoudige implementatie geven voor veel klanten de doorslag om te kiezen voor VASCO’s eSignLive.

Uitbreiding van services
Forrester concludeert verder naar aanleiding van haar bevindingen dat de aanbieders hun oplossingen steeds verder uitbreiden met aanvullende services en ze daarbij vooral ook geschikt maken voor andere en bredere toepassingsgebieden dan alleen die in de wereld van de financiële dienstverleners.
Er is ook een duidelijk verschil in het type toepassing tussen die in de Verenigde Staten en die in Europa, waarbij voor toepassingen in Europa vooral veel aandacht is voor de authenticatie-technologie (met speciale aandacht voor biometrische authenticatie) en bij de toepassingen in de Verenigde Staten veelal eenvoudiger authenticatie - zonder certificeringen - voorop staat.

Toenemende mobiliteit en realtime
Volgens Forrester zal het toenemend gecombineerd gebruik van mobiele apparaten en biometrische authenticatie in de sterk ‘mobiliserende wereld’ een verdere opmars van bredere toepassingsgebieden niet alleen mogelijk maken, maar ook vereisen. Onderzoek wijst uit dat van alle overeenkomsten zo’n 30% wordt geopend in een browser. Echter, veel minder van die overeenkomsten (kunnen) worden geopend en ondertekend op een smartphone. Tablets en pc vormen nu nog de hoofdmoot. Maar daarin komt echter snel verandering, verwacht Forrester.
 
Dat betekent voor VASCO met eSignLive een grote kans op versterking van haar marktpositie. Het bedrijf is daarin nu ook al vooruitlopend in de markt, onder meer door de integratie met DIGIPASS. Daarbij zit een Software Developers Kit (SDK) om haar toepassingen voor zowel mobiele applicaties verder te ontwikkelen als ook met gezichts- en vingerafdrukherkenning uit te breiden. De verwachting van Forrester is tenslotte nog dat in de komende jaren ook veel aandacht zal uitgaan naar ‘realtime sessions’ voor e-signing, waarbij de klant of gebruiker in bepaalde platformen, zoals Google Hangout, Skype for Business en dergelijke, realitime, beveiligd en vertrouwd elektronisch documenten kan ondertekenen.

Conclusies
Het rapport van Forrester toont aan dat er veel ontwikkelingen zijn (geweest) die de toepassing van elektronische ondertekening in een stroomversnelling hebben gebracht. SaaS is daarvan wellicht de belangrijkste. Daarnaast zijn er minstens net zo veel ontwikkelingen gaande in de wereld van e-signing zelf. Het beveiligd elektronisch ondertekenen van documenten zal naar verwachting toenemen in gebruik, waarbij duidelijke verschillen zijn aan te merken in de manier van authenticatie tussen de verschillende continenten. Biometrie zal als authenticatie in Europa vooral opmars maken. Het rapport toont bovendien aan dat eSignLive van VASCO aan een sterke opmars bezig is ten opzichte van haar concurrenten. De indrukwekkende reeks klantcases laten zien dat het bedrijf met deze specifieke toepassingen een belangrijke en inmiddels leidende positie inneemt.
 
‘Markten die sterk gereguleerd zijn, zoals de banksector of de overheid, ontsnappen (gelukkig) niet aan de digitale transformatie die nu in opmars is. Gebruikers staan erop dat ze hun transacties zowel online als mobiel kunnen uitvoeren. Gebruiksvriendelijkheid is in de digitale wereld een niet onbelangrijke factor, en het gebruik van technologieën als elektronische handtekeningen helpt mee om de gebruikservaring met sprongen te verbeteren. Organisaties zien het  ook als een werkend, competitief voordeel. Het is overduidelijk in het Forrester rapport dat de financiële sector de leiding heeft genomen in  de integratie van elektronische handtekeningen. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat dit zeker te maken heeft met de regelgeving in de markt, maar nog meer met processen waarin papier nu nog steeds een hoofdrol speelt. Zij hebben zo veel baat bij een verbeterde compliance, efficiëntie en gebruiksgemak van elektronische handtekeningen’, aldus Tommy Petrogiannis, President eSIgnLive, een VASCO Data Security Company.

Plaats op:
Datum: 29 januari 2018
Bron: VASCO Data Security Company
Gerelateerde artikelen  
19-09-2017 Achtergrondartikelen Trusted community platform brengt rust
29-05-2018 Nieuws SKG maakt zijn online transacties klaar voor de toekomst
28-09-2018 Nieuws ZetesConfidens voor elektronische handtekeningen
13-04-2011 Nieuws VASCO Data Security beveiligt Google apps
12-01-2011 Nieuws Vasco Data Security neemt DigiNotar over
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,35 seconden.