Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  
 

Het beleid staat op de rails, de vaart zit erin. En als het aan minister Opstelten en staatssecretaris Teeven ligt, loopt hun programma voor een veilige samneleving gestaag door. Dit zeggen zij in interviews in de begrotingseditie van het Veiligheid en Justitie Bulletin.

Meer blauw op straat, minder regels

De vorming van één Nationale Politie, onder beheer van de Minister van Veiligheid en Justitie, moet leiden tot een effectievere en efficiëntere politieorganisatie. Het Actieprogramma Meer blauw, minder regels, waarmee minister Opstelten het mes zet in overbodige bureaucratie bij de politie, levert veel extra capaciteit op bij de politie. Doel is de administratieve lasten van politieagenten in deze kabinetsperiode met 25% te verlagen. In 2012 worden de eerste 5% al gehaald. Het aantal uren dat de dienders volgend jaar méér op straat kunnen surveilleren bedraagt het equivalent van 1000 fte's. Dit loopt de komende jaren op tot het equivalent van 5000 fte's in 2014.

‘Pakkans aanzienlijk verhogen'

Slimmere werkwijzen moeten ervoor zorgen dat overvallers, straatrovers, geweldplegers en woninginbrekers vaker en sneller in hun kraag worden gevat. De pakkans voor dit soort ernstige misdrijven moet aanzienlijk worden verhoogd.

Positie slachtoffers versterkt

De positie van slachtoffers wordt in 2012 verder versterkt. Niet alleen treedt dan de uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers in werking, ook krijgt het OM de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op geld en goederen van criminelen, ten behoeve van de slachtoffers.

Krachtige bestrijding criminele organisaties

Criminele organisaties die zich bezighouden met (vooral) mensenhandel, drugscriminaliteit en witwassen, worden krachtiger bestreden. Slimmere opsporingsmethodes en toepassing van nieuwe methoden en technieken moeten ertoe leiden dat aan het eind van deze kabinetsperiode twee keer zoveel misdaadbendes worden aangepakt.

Aanpak overlast coffeeshops

Coffeeshops worden in 2012 lokale, besloten clubs, die enkel nog toegankelijk zijn voor meerderjarige inwoners van Nederland, op vertoon van een clubpas en een geldig identiteitsbewijs. Daarmee haalt het kabinet een streep door het 'opendeurbeleid', dat nogal eens leidde tot overlast en criminaliteit rond de coffeeshops.

Aanpak criminele jeugdbendes

Binnen twee jaar moeten alle nu bekende criminele jeugdbendes worden aangepakt. Dat schrijven minister Opstelten en staatssecretaris Teeven in de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Herziening gerechtelijke kaart

In 2012 treedt naar verwachting de Wet herziening gerechtelijke kaart in werking. Deze wet brengt het aantal arrondissementsparketten en rechtbanken terug van 19 naar 10; het aantal ressortsparketten en gerechthoven gaat van 5 naar 4. De herziening moet leiden tot een kwalitatief betere, efficiëntere rechtspleging.

Straffen: sneller en - waar nodig - ook strenger

Verbetering van alle werkprocessen in de strafrechtketen - van politie tot en met de rechter - moet ertoe leiden dat standaardzaken straks véél sneller kunnen worden afgedaan. In 2012 worden in enkele proefregio's de eerste resultaten al zichtbaar: tweederde deel van alle standaardzaken wordt dan binnen 8 weken afgehandeld. Eind 2014 moet dat landelijk binnen 1 maand het geval zijn. Nu is de gemiddelde doorlooptijd nog 8 á 9 maanden.

Voorkomen recidive centraal bij straffen en maatregelen

Terugdringen van de recidive blijft ook in 2012 een prioriteit bij de tenuitvoerlegging van sancties. Verbeteringen in de sanctietoepassing en de nazorg moeten ertoe leiden dat minder daders na hun straf of maatregel terugvallen in crimineel gedrag.

Wet Veiligheidsregio's onder de loep

Volgend jaar vindt er een evaluatie plaats van de in 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio's. In dit onderzoek wordt onder meer gekeken naar het functioneren van het stelsel en het presterend vermogen van de Veiligheidsregio's.

Ambitieus wetgevingsprogramma ligt op koers

Om de kabinetsplannen op het terrein van Veiligheid en Justitie te kunnen realiseren, hebben minister Opstelten en staatssecretaris Teeven een breed en ambitieus wetgevingsprogramma in gang gezet. Dit programma, dat tot doel heeft de samenleving veiliger en rechtvaardiger te maken, ligt goed op koers.

Plaats op:
Datum: 21 september 2011
Categorie: Overheid
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie
Gerelateerde artikelen  
15-11-2010 Nieuws Minder bureauwerk voor politie
31-10-2011 Nieuws Groot draagvlak voor strenger straffen
18-10-2010 Nieuws Veiligheid en Justitie overgedragen aan nieuwe bewindspersonen
21-02-2011 Nieuws Landelijke prioriteiten politie voor een veiliger Nederland
04-04-2011 Nieuws Minister wil zo snel mogelijk nationale politie
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,3 seconden.