Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  

Hoffmann Statistiek schetst een beeld van fraude bij bedrijven, instellingen en in de publieke sector. Dit beeld is
gebaseerd op daadwerkelijke gegevens uit de opdrachten die Hoffmann in 2009 heeft uitgevoerd en inmiddels heeft afgesloten. De percentages zijn dan ook gebaseerd op pure feiten en niet op aannames of enquêtes.

Om te kunnen vaststellen hoe u uw organisatie tegen fraude kunt beschermen, is het interessant om te weten wat daders als reden voor hun misstap opgeven. Voor het plegen van fraude is namelijk vaak een aanwijsbare oorzaak. Op de vraag waarom zij hadden gefraudeerd, gaf 27 procent van de daders een financiële reden op, bijvoorbeeld schulden, een te dure levensstijl of een (gok)verslaving. Het antwoord: het ging gemakkelijk, gaven fraudeurs het afgelopen jaar opmerkelijk vaak. In ruim tien jaar tijd is dit percentage niet zo hoog geweest.
Dat fraude makkelijk te plegen is, mag er natuurlijk nooit de rechtvaardiging voor zijn. Dit gegeven moet juist aanzetten tot het opwerpen van hogere drempels. Drempels die niet alleen zijn gelegen in een grondig integriteitsbeleid en technische of organisatorische maatregelen, maar vooral in het creëren van bewustwording bij de medewerkers en een organisatiecultuur die fraude zoveel mogelijk uitsluit. Een cultuur waarin de leidinggevenden een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen, waar incidenten makkelijk bespreekbaar gemaakt worden, waar duidelijke afspraken gemaakt worden en controle een volstrekt normale zaak is.

Uit: Hoffmann Statistiek Juni 2010

Plaats op:
Datum: 19 juli 2010
Bron: Hoffmann Bedrijfsrecherche BV
Gerelateerde artikelen  
05-07-2010 Achtergrondartikelen Profiel en doelwit van de fraudeur
21-01-2010 Nieuws Nieuwe Columnist BeveiligingsWereld.nl
18-06-2009 Nieuws Beveiligingsbeelden ondernemers ook 'van de straat'
22-06-2009 Nieuws VPB blij met onderzoek van Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
03-02-2009 Nieuws Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing januari-februari 2009
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,31 seconden.