Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  

Hoffmann Statistiek schetst een beeld van fraude bij bedrijven, instellingen en in de publieke sector. Dit beeld is gebaseerd op daadwerkelijke gegevens uit de opdrachten die Hoffmann in 2009 heeft uitgevoerd en inmiddels heeft afgesloten. De percentages zijn dan ook gebaseerd op pure feiten en niet op aannames of enquête.

Wie pleegt de fraude en waar is hij of zij op uit? In driekwart van de gevallen is de dader een man, al hebben vrouwen de laatst jaren een gestage opmars gemaakt. Hij of zij is uit op geld of goederen, fraudeert met tijd - werkt bijvoorbeeld minder uren dan opgegeven - of met gegevens, zoals het doorspelen van vertrouwelijke gegevens aan een concurrent.
Het afgelopen jaar kon Hoffmann een belangrijke toename van fraude met geld constateren, namelijk in 53 procent van de gevallen. In 2009 was dat nog 40 procent. De verklaring hiervoor kan een combinatie zijn van de gevolgen van de crisis en de toename van het aantal digitale financiële transacties. Door tegenvallende inkomsten is de behoefte aan snel geld fors gestegen en een steeds grotere groep fraudeurs maakt hiervoor gebruik van de lekken in digitale betalingssystemen. Met deze vorm van fraude wordt Hoffmann steeds vaker geconfronteerd.

Fraude met goederen is gedaald van 41 procent in 2008 naar 27 procent vorig jaar. Fraude met tijd nam juist toe van 6 naar 11 procent. Er was sprake van een lichte daling van fraude met gegevens van 13 naar 9 procent. Dat is overigens altijd nog bijna twee keer zo hoog als vijf jaar geleden. Er is dan ook geen reden om hier de aandacht te laten verslappen.
Fraudeurs bevinden zich in de hoge én lage regionen van organisaties. Vaker dan u misschien zou denken is de fraudeur iemand met een hoge opleiding. Hoffmann doet namelijk geregeld onderzoek naar directeuren, afdelingshoofden, chefs en managers.
Voor de intelligente vormen van fraude geldt nu eenmaal dat mensen veel inzicht in de organisatie en in de procedures moeten hebben. Om nog maar niet te spreken van de mate van vertrouwen die zij ervoor moeten genieten.

Uit: Hoffmann Statistiek Juni 2010


Plaats op:
Datum: 5 juli 2010
Bron: Hoffmann Bedrijfsrecherche BV
Gerelateerde artikelen  
19-07-2010 Achtergrondartikelen Waarom fraudeert iemand?
21-01-2010 Nieuws Nieuwe Columnist BeveiligingsWereld.nl
18-06-2009 Nieuws Beveiligingsbeelden ondernemers ook 'van de straat'
22-06-2009 Nieuws VPB blij met onderzoek van Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
21-01-2010 Achtergrondartikelen Oogkleppen
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,33 seconden.