Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  

Hoffmann Statistiek schetst een beeld van fraude bij bedrijven, instellingen en in de publieke sector. Dit beeld is gebaseerd op daadwerkelijke gegevens uit de opdrachten die Hoffmann in 2009 heeft uitgevoerd en inmiddels heeft afgesloten. De percentages zijn dan ook gebaseerd op pure feiten en niet op aannames of enquêtes.

Een belangrijke stap naar een veiliger organisatie ligt in het kritisch bezien van het sleutelbeleid, zo blijkt overduidelijk uit de onderzoeken die Hoffmann in 2009 uitvoerde. In maar liefst 57 procent van de gevallen was de dader sleuteldrager. Dat percentage is nog nooit zo hoog geweest. Deze sleutel blijkt in de praktijk vaak het plegen van fraude mogelijk te maken. Vreemd eigenlijk dat de controle op mensen die de sleutels krijgen, in veel organisaties niet beter is geregeld.

Gedegen sleutelbeheer is een belangrijk preventiemiddel. Wees daarom terughoudend met het verstrekken van sleutels, zorg dat (externe) medewerkers alleen daar kunnen komen waar zij moeten zijn en ga zorgvuldig om met passwords, uw computernetwerk en autorisaties.
Want voor alle duidelijkheid: onder sleutels verstaan we alle soorten sleutels: van klassieke ‘ijzeren' sleutels en toegangsdruppels, tot passwords van afgeschermde gedeeltes in het computernetwerk en fiatteringscodes van het elektronische betalingsverkeer. Het is verstandig om niet zonder meer vertrouwen in al uw medewerkers te hebben.

Meer fraudeurs met lang dienstverband
Zeker naarmate werknemers langer in dienst zijn, worden ze bijna blindelings vertrouwd. Ten onrechte, zo wijzen de cijfers uit. Maar liefst 65 procent van de fraudeurs had een dienstverband van 6 jaar of langer. Dit is een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.
Dit betekent overigens niet dat mensen met een kort dienstverband vrijuit gaan: 13 procent van de daders was in 2009 één jaar of korter in dienst.

Screenen kan veel ellende voorkomen
U kunt nog zulke goede procedures opstellen of technische maatregelen treffen, uiteindelijk draait het bij fraudepreventie maar om één ding: de mens. Waar kunt u nu beter controleren met wie u van doen hebt dan aan de poort? Dat lukt helaas onvoldoende met het bestuderen van een cv en het nagaan van referenties. Een mooi cv is immers zo in elkaar gezet en positieve referenten doorgeven is eveneens een koud kunstje.

Ook een verklaring omtrent het gedrag biedt u geen sluitende garantie, omdat veel werkgevers niet de moeite nemen om aangifte te doen bij onregelmatigheden.
Een screening biedt u de meeste zekerheid over een nieuwe medewerker. En zo'n screening doet u niet voor niets, want uit ruim een kwart van onze screenings blijkt dat de kandidaat - meestal met een goede reden - niet de (hele) waarheid vertelt over het arbeidsverleden of de reden van vertrek. Bovendien laten de cijfers zien dat een screening zichzelf uiteindelijk terugbetaalt. In 2009 was slechts 3 procent van de daders onder de loep genomen in een antecedentenonderzoek: hier is uit af te leiden dat het risico op schade met gescreende medewerkers veel kleiner is.

Wilt u niet alle personeelsleden laten screenen, begin dan in elk geval met screening van leidinggevenden en medewerkers op sleutelposities. Geef in de personeelsadvertentie aan dat u screent. Niet alleen geeft dat uw organisatie een positief en betrouwbaar imago, het kan ook de kwaadwillenden afschrikken.

Uit: Hoffman Statistiek Juni 2010

Plaats op:
Datum: 22 juni 2010
Bron: Hoffmann Bedrijfsrecherche BV
Gerelateerde artikelen  
19-07-2010 Achtergrondartikelen Waarom fraudeert iemand?
05-07-2010 Achtergrondartikelen Profiel en doelwit van de fraudeur
22-03-2013 Nieuws Hoffmann-Statistiek: meer vrouwen plegen fraude
06-06-2013 Nieuws Hoffmann: grotere kans op fraude tijdens vakantie
16-05-2006 Nieuws Wie steelt het meest?
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,33 seconden.